deutsch   english   niederländisch

Contact

+49 6471 5169205

8 - 22 h

Openingstijden

24 / 7

hele jaar open

Privacybeleid

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:
Reiner Vobl, In den Birken 2, 35799 Merenberg, Duitsland
Telefoon +49 172 9314252
E-Mail info@stellplatz-b49.de, Web https://www.stellplatz-b49.de

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de hierboven vermelde contactgegevens:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan (art. 15 DSGVO),
  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 DSGVO),
  • verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 DSGVO),
  • Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 DSGVO),
  • bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (art. 21 DSGVO) en
  • Gegevensportabiliteit, mits u heeft ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons heeft gesloten (art. 20 DSGVO).

Als u ons toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van de deelstaat waar u woont, werkt of de vermeende inbreuk plaatsvindt. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres vindt u onder: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij bezoek aan onze website

Aard en doel van de verwerking:
Wanneer u onze website bezoekt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Zij worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
  • Zorgen voor een vlot gebruik van onze website,
  • evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem en voor andere administratieve doeleinden.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Dergelijke informatie kan door ons statistisch worden geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Rechtsgrondslag:
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig art. 6, lid 1, lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.

Ontvangers:
Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als orderverwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Opslagperiode:
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website aan te bieden wanneer de respectieve sessie is beëindigd.

Voorgeschreven of vereiste bepaling:
De verstrekking van bovengenoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kunnen de dienstverlening en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Bovendien is het mogelijk dat individuele diensten en voorzieningen niet beschikbaar of beperkt zijn. Daarom is een bezwaar uitgesloten.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij de modernste coderingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Contact per e-mail

Aard en doel van de verwerking:
De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen met het oog op individuele communicatie met u. Daartoe is het noodzakelijk een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van het verzoek en het daaropvolgende antwoord daarop. Het verstrekken van verdere gegevens is facultatief.

Rechtsgrondslag:
De verwerking van de door u verstrekte gegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de in het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Ontvangers:
Ontvangers van de gegevens zijn, indien van toepassing, orderverwerkers.

Opslagperiode:
De gegevens worden uiterlijk 6 maanden na de verwerking van het verzoek verwijderd. Als er een contractuele relatie ontstaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en verwijderen wij uw gegevens nadat deze termijnen zijn verstreken.

Bepaling verplicht of vereist::
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Wij kunnen uw verzoek echter alleen verwerken als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek meedeelt.

Gebruikte processoren

De volgende organisaties, bedrijven of personen hebben van de beheerder van deze website opdracht gekregen om gegevens te verwerken::
Alfahosting GmbH, Edmund-von-Lippmann-Straße 13-15, 06112 Halle, Duitsland

Informatie over uw recht op bezwaar volgens art. 21 DSGVO

Individueel recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr. 4 DSGVO.
Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.


Ontvanger van een bezwaarschrift
Reiner Vobl, erdere contactgegevens zie hierboven

Wijzigingen in ons gegevensbeschermingsbeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen van onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen over gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail.

De gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld met de hulp van activeMind AG, de deskundigen voor externe gegevensbeschermingsfunctionarissen (versie #2020-09-30).